Bingolottos uppkomst

Bingo har redan sedan 1960-talet funnits i Sverige. Spelet kom till landet och ökade i popularitet då man genom vissa lagändringar tillät vinster i form av pengar. De med tiden välkända bingohallarna växte fram både i städerna och på landet. Vi som växte upp på landet minns nog alla att många av de vuxna damerna i våra byar var uppbokade den kväll i veckan dörrarna i församlingslokalen öppnades för bingospel. Vi är förmodligen flera som även minns snacket om att man vunnit ”5 kilo kaffe” ”en bordslampa” etc. I städerna skapades bingohallar från Kiruna i norr till Ystad i söder. Dessa är fortfarande väl besökta spelhallar i dag, många decennier efter bingons inträde i vårt land. De knappt 100 bingohallarna som finns idag kan skylta med ungefär en halv miljon besökare.

Här i Sverige fick bingospelet sitt stora genombrott då Bingolotto lanserades under 1990-talet. Att göra bingo till ett folkspel, där alla kunna delta oavsett ålder, kön eller samhällsmässig status var en genial idé. Det faktum att delar av programmets och spelets vinster gick till det svenska föreningslivet var även detta en mycket smart affärsidé för den första ägaren av spelet Bingolotto, Gert Eklund.

Bingolotto har under sin livstid bytt ägare vid ett flertal tillfällen. Detta har i förlängningen påverkat innehållet i programmet. Från starten av var programmet mer folkligt inriktad med inslag av dansbandsmusik och lekfulla inslag för de yngre tittarna. Musikinslagen blev riktades senare mot populärmusik. Annat som har ändrats i programmet under årens lopp har varit spelen i sig. Programmet har dock under de senaste två åren haft samma upplägg vad gäller både musik och spel. Dagens programledare, Lotta Engberg, kommer att fortsätta i sin roll ett år till.

Tiden vill visa hur det går för Sveriges största lotteri någonsin.

Bingoberra
Är en rolig liten filur från Bingolotto. På bingoberra.se kan du läsa mer.